شناسایی ظرفیت کمپرسور اسکرال کوپلند

کمپرسور اسکرال کوپلند سه فاز تایلند :
قدرت کمپرسور
کد
۳۶ هزار بی تی یو (BTU)
ZR 42
۴۲ هزار (BTU)
ZR 48
۴۵ هزار(BTU)
ZR 57
۵۰ هزار(BTU)
ZR 61
۶۰ هزار(BTU)
ZR 72
۷۰ هزار(BTU)
ZR 81
۸۰ هزار(BTU)
ZR 94
۹۰ هزار(BTU)
ZR 108
۱۰۰ هزار(BTU)
ZR 125
۱۱۰ هزار(BTU)
ZR 144
۱۸۰ هزار(BTU)
ZR 190
توضیح : ممکن است بعضی از شرکت ها متناسب با ظرفیت کندانسور محصول خود، بعضی از کمپرسورها را بیشتر یا کمتر از ظرفیت خود به کار ببرند.

کوپلند

کوپلند

کمپرسور اسکرول کوپلند تک فاز :
قدرت کمپرسور
کد
۲۴ هزار(BTU)
ZR 28
۲۸ هزار(BTU)
ZR 32
۳۰ هزار(BTU)
ZR 36
۳۶ هزار(BTU)
ZR 42
۳۶ هزار(BTU)
ZR 47
۳۶ هزار(BTU)
ZR 48
شناخت انواع ظرفیت کمپرسورهای روتوری MITSUBISHI :
قدرت کمپرسور
کد
۱۲ هزار(BTU)
۲۰۷ RH
۱۸ هزار(BTU)
۳۱۳ PH
۲۴ هزار(BTU)
۴۱ PH
۲۹ هزار(BTU)
۴۷ NHT
۳۰ هزار(BTU)
۵۲ NHT
۳۶ هزار(BTU)
۵۶ NHT

نظر شما برای “شناسایی ظرفیت کمپرسور اسکرال کوپلند”مطالب مرتبط
/گوگل پلاس /اینستاگرام /فیس بوک /توییتر